Sobota, 29 Stycznia 2022

logo chirurgia i urologia dziecięca łódź

Start O mnie Porady Dojazd Polecam
 
 
Porady


stycznia
19
2014
Odpływ pęcherzowo – moczowodowo – nerkowy (reflux)
Ocena użytkowników: / 19
SłabyŚwietny 

Wytwarzany w nerkach i przemieszczany zgodnie z falą perystaltyczną moczowodów mocz przekazywany jest porcjami do pęcherza moczowego. Dzięki podatności ściany pęcherza panuje w nim odpowiednio niskie ciśnienie umożliwiające jego przyjęcie. Wzrasta ono znacznie podczas mikcji, ale wtedy rozluźnia się szyja pęcherza i mocz przez cewkę wypierany jest na zewnątrz. Ten krótkotrwały, znaczny wzrost ciśnienia nie powoduje jednak cofania się moczu do moczowodów. Zapobiega temu odpowiednia budowa połączenia pęcherza z moczowodem. Moczowód w swoim końcowym odcinku przebiega skośnie przez ścianę pęcherza, ułożony jak w kanapce pomiędzy jego błoną śluzową a warstwą mięśniową. Jeżeli odcinek ten jest wystarczająco długi, a warstwa mięśniowa stanowi wystarczające dla niego podparcie, pod wpływem rozpierającego się w pęcherzu moczu ściany moczowodu zapadają się, tworząc skuteczny bierny mechanizm zastawkowy. Czynną składową tego mechanizmu jest praca podłużnych włókien mięśniowych ściany moczowodu, które przechodzą na ścianę pęcherza i współtworzą strukturę trójkąta pęcherza. Rozszerzają one ujście i skracają śródścienny odcinek moczowodu gdy porcja moczu dociera z nerek do wiotkiego pęcherza, a podczas skurczu pęcherza zamykają ujście i wydłużają odcinek podśluzówkowy.

Więcej…
 
stycznia
15
2014
Leczenie wad układu moczowego u płodu
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Po 16 tygodniu ciąży źródłem płynu owodniowego przestaje być przesącz łożyskowy, a stopniowo staje się wytworzony przez płód mocz. Prawidłowa objętość płynu jest niezbędna dla właściwego rozwoju płuc. Małowodzie po 18 – 20 tygodniu ciąży może być wynikiem 1) zablokowania dróg moczowych płodu lub 2) niedorozwoju jego nerek. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przeszkodą utrudniającą przedostawanie się wyprodukowanego w nerkach moczu z pęcherza do owodni, a w drugim ze zbyt małą produkcją moczu. Ultrasonograficzny obraz wskazujący na utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego, poza małowodziem obejmuje poszerzenie cewki tylnej, pogrubienie ściany pęcherza oraz wodonercze z poszerzonym jednym lub dwoma moczowodami. Może także współwystępować zjawisko hyperechogeniczności nerek tzw. „jasne nerki”, mogące wskazywać na dysplazję miąższu nerkowego. Dysplazja jest pojęciem histopatologicznym, ale może być podejrzewana na podstawie badania USG.

Więcej…
 
października
9
2013
Wrodzone wodonercze (poszerzenie górnych dróg moczowych)
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Wykonywane u ciężarnej badania obrazowe (najczęściej USG, czasem badanie rezonansu magnetycznego) ujawniają u 1 – 2 % płodów poszerzenie dróg odprowadzających mocz z nerki. Gdy dotyczy ono kielichów i miedniczki jednej lub obu nerek nazywane jest wodonerczem.  Może mu towarzyszyć poszerzenie moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej. Wodonercze może być spowodowane strukturalną przeszkodą utrudniającą przemieszczanie się porcji moczu wydzielanego przez nerki,  nieefektywnymi ruchami perystaltycznymi w atonicznym odcinku dróg moczowych jak i niefizjologicznym cofaniem się moczu z pęcherza do moczowodu i miedniczki nerkowej.  Może być zwiastunem istotnej wady układu moczowego, która będzie nasilać się po urodzeniu albo może też spontanicznie ustąpić przed lub po porodzie. Należy pamiętać, że poszerzenie układu kielichowo – miedniczkowego nerki  może być spowodowane przeszkodą na każdym poziomie również w obrębie cewki moczowej. Następstwem wodonercza może być uszkodzenie miąższu i  zaburzenie funkcji nerki. Prawdopodobieństwo tych zmian jest większe gdy masywne wodonercze pojawia się we wczesnym okresie ciąży. W starannie wybranych  przypadkach doprowadzających do zmniejszenia objętości wód płodowych, istnieją wskazania do interwencji prenatalnej umożliwiającej prawidłowy rozwój płuc płodu.

Więcej…
 
kwietnia
2
2013
Brak jądra w mosznie
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Podczas życia płodowego jądra rozwijają się w jamie brzusznej, a następnie przemieszczają się do moszny, gdzie panuje niższa temperatura,  niezbędna dla prawidłowej plemnikotwórczej czynności gonady. Jeżeli proces ten jest zaburzony, jądro może zatrzymać się na pewnym etapie prawidłowej drogi zstępowania lub może z niej zboczyć i powędrować poza mosznę. Zdarza się, że we wczesnym stadium rozwoju płodowego dochodzi do niedokrwienia i zaniku gonady, jak również może ona nie wytworzyć się wcale. Początkowo, umocowane przez jądrowód (rodzaj więzadła) jądro płodu zlokalizowane jest w okolicy pachwinowej jamy brzusznej. W przeciwieństwie do nerki czy jajnika, które w miarę wzrostu zarodka przemieszczają się dogłowowo, jądro pozostaje w tym położeniu. Pod koniec ciąży męska gonada otoczona przez wyrostek pochwowy otrzewnej przemieszcza się do moszny wzdłuż kanału pachwinowego. Proces ten stymulowany jest czynnikami hormonalnymi (androgeny, czynnik insulinopodobny, estrogeny, czynnik antymillerowski, neuropeptyd CGRP, naskórkowy czynnik wzrostu) i prawidłowym ciśnieniem wewnątrzbrzusznym. Po urodzeniu zdarza się, że jądro nadal położone jest poza moszną, ale w 2/3 przypadków pojawia się w niej w ciągu pierwszych miesięcy pod wpływem krótkotrwałego wzrostu wydzielania testosteronu. Po tym okresie spontaniczne zstąpienie jadra do moszny jest mało prawdopodobne.

Więcej…
 
lutego
23
2013
Nienaturalnie częste oddawanie moczu w ciągu dnia u dzieci
Ocena użytkowników: / 119
SłabyŚwietny 

Czasem u dziecka, które wcześniej osiągnęło świadomą kontrolę mikcji, pojawia się w ciągu dnia nienaturalnie częste oddawanie moczu bez innych objawów ze strony układu moczowego i pokarmowego. Najczęściej zjawisko to występuje u chłopców pomiędzy 3 a 7 rokiem życia. W tym wieku dzieci oddają mocz średnio 7 – 9 razy na dobę, a po 12 roku życia zwykle 4 do 6 razy. W przypadku izolowanego dziennego częstomoczu nagle schemat ten zostaje zaburzony i mikcje odbywają się nawet co 5 minut, utrudniając wykonywanie codziennych czynności i aktywność szkolną. Charakterystyczne są małe objętości oddawanego moczu, prawidłowa barwa, zapach i strumień moczu oraz brak dolegliwości podczas mikcji. Zaburzeniom tym nie towarzyszą zaparcia ani  nietrzymanie moczu. Nie występuje nadmierne pragnienie i spożywanie dużej ilości płynów. W ciągu nocy czynność pęcherza jest prawidłowa, chociaż przed zaśnięciem dziecko często wstaje jeszcze kilka razy z łóżka. U 25 % dzieci może występować częstomocz nocny, ale nigdy nie jest tak nasilony jak w ciągu dnia. U niewielkiego tylko odsetka pacjentów pojawia się wtórne moczenie nocne. Objawy utrzymują się średnio od kilku tygodni do kilku miesięcy i samoistnie ustępują.

Więcej…
 
stycznia
27
2013
Torbiel najądrza
Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 

 

Torbiel najądrza (epididymal cyst) jest łagodną zmianą powstającą z elementów kanalika najądrza lub sieci jądra. Jeżeli zawiera w swoim świetle składniki nasienia nazywana jest torbielą nasienną (spermatocele). Stwierdzana jest często u kilkunastoletnich chłopców i młodych mężczyzn (u 30 % pacjentów poddawanych badaniu usg moszny). Proponowane teorie wyjaśniające przyczyny jej powstawania obejmują zaburzenia endokrynologiczne, narażenie na działanie syntetycznych estrogenów, infekcje i uraz. Torbiele mają różną wielkość, zwykle nie powodują dolegliwości, wykrywane są podczas fizykalnego badania moszny, które ujawnia miękki guzek powyżej jądra. Powstaje niekiedy wrażenie obecności trzech jąder, co bywa czasem określane objawem trzech złotych kul, symbolu właścicieli lombardów (pawnbroker's sign).

Więcej…
 
listopada
26
2012
Żylaki powrózka nasiennego u dzieci
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

U około 15 % chłopców dochodzi w okresie dojrzewania do poszerzenia żył splotu wiciowatego jądra. Prawdopodobnie ma to związek ze zwiększonym przepływem krwi w naczyniach powiększających się gonad. Lewa żyła jądrowa jest dłuższa i łączy się prostopadle z żyłą nerkową co powoduje, że w jej obrębie łatwiej dochodzi do niewydolności zastawek i zaburzonego przepływu krwi. Żylaki powrózka nasiennego w 90 % rozwijają się tylko po lewej stronie. Jeżeli ujawniają się po prawej to najczęściej w przypadku zmian obustronnych.  Pojawiają się zwykle u wysokich, szczupłych chłopców.

Więcej…
 
września
30
2012
Spodziectwo

Wada spowodowana jest zaburzonym rozwojem tkanek znajdujących się po brzusznej stronie prącia odpowiedzialnych za prawidłowe formowanie się cewki moczowej, ciała gąbczastego, żołędzi i napletka. Od strony grzbietowej struktury prącia zwykle wyglądają prawidłowo. Tradycyjnie  dużą wagę przywiązuje się do lokalizacji ujścia cewki moczowej, które widoczne jest w różnym miejscu, pomiędzy szczytem żołędzi, a podstawą prącia. Jednak nie tylko położenie ujścia świadczy o ciężkości wady i determinuje trudności związane z operacją spodziectwa. Istotne jest miejsce podziału ciała gąbczastego prącia.

Więcej…
 
czerwca
29
2012
Czy wędrujące jądro wymaga leczenia?
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Często jądro, które podczas procesu zstępowania osiągnęło swoją prawidłową pozycję, przemieszcza się  między moszną, a  kanałem pachwinowym pod wpływem odruchowego skurczu mięśnia dźwigacza. Odruch ten występuje u wszystkich chłopców po 2 roku życia i może być wywołany dotknięciem skóry wewnętrznej powierzchni uda, czasem skóry moszny lub pachwiny. Uważa się, że powstał aby odsuwać jądro od zbliżającego się uszkadzającego bodźca. Podczas badania chłopców pomiędzy 2 a 12 rokiem życia należy wziąć pod uwagę zjawisko wędrowania (chowania się) jąder, aby uniknąć błędnego rozpoznania niezstąpienia jądra.

Więcej…
 
kwietnia
1
2012
Czy sklejenie warg sromowych u dziecka wymaga operacji?
Ocena użytkowników: / 46
SłabyŚwietny 

U dziewczynek najczęstszą nabytą anomalią dotyczącą zewnętrznych narządów płciowych jest sklejenie warg sromowych mniejszych. Przed okresem pokwitania są one pokryte delikatnym nabłonkiem, którego komórki charakteryzują się obniżoną zawartością estrogenów. W wyniku  działania czynników drażniących łatwo dochodzi do jego uszkodzenia i obnażenia błony śluzowej. Może to nastąpić na skutek mechanicznego urazu, drażnienia oraz infekcji, ale prawdopodobnie najczęstszą przyczyną jest zapalenie amoniakalne czyli tzw. pieluszkowe spowodowane długotrwałymkontaktem wilgotnej skóry z moczem i kałem. Uszkodzone, przylegające do siebie powierzchnie pokrywają się włóknikowym wysiękiem i łatwo dochodzi do ich sklejenia, a następnie w przebiegu procesu gojenia do delikatnego zrostu. Zaburzenie to dotyczy ok. 1 % dziewczynek i najczęściej występuje w pierwszych dwóch latach życia, ze szczytem nasilenia pomiędzy 13 a 23 miesiącem życia, niemniej jednak widywane jest u dzieci do okresu dojrzewania. Noworodki są prawdopodobnie chronione oddziaływaniem estrogenów matki. Sklejanie rozpoczyna się zwykle od strony spoidła tylnego i postępuje w kierunku wzgórka łonowego wytwarzając prawie przezroczysty pośrodkowy szew z niewielkim otworem dla wypływającego moczu tuż poniżej łechtaczki.

Więcej…
 
lutego
22
2012
Przepuklina pachwinowa, wodniak jądra, czy wodniak powrózka nasiennego?
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Podczas procesu zstępowania, czyli migracji jądra z jamy brzusznej do moszny powstaje wyrostek pochwowy otrzewnej. Jak palec rękawiczki wnika on do kanału pachwinowego i podążając obok gonady ułatwia jej przemieszczanie się. W większości przypadków gdy jądro osiągnie swoje prawidłowe położenie następuje stopniowe zarastanie światła uchyłka. Jeżeli pozostaje drożny może objawiać się pod postacią przepukliny lub wodniaka, ale może również nie dawać żadnych objawów. Otwarte  wyrostki pochwowe występują u większości noworodków, u połowy dzieci starszych, a nawet u ¼ dorosłych mężczyzn, a mimo to nie są przyczyną powstania przepukliny. Ten uwięziony w kanale pachwinowym i mosznie fragment otrzewnej, tworząc uchyłek jamy otrzewnowej stanowi tylko potencjalny worek przepuklinowy. Dodatkowe czynniki, takie jak wzmożone ciśnienie wewnątrzbrzuszne, zwiększona produkcja płynu otrzewnowego czy osłabiona struktura tkanek sprzyjają powstaniu przepukliny albo wodniaka. Różnica pomiędzy nimi jest tylko jakościowa i zależy od średnicy i zawartości uchyłka. W przypadku wrodzonej przepukliny pachwinowej jest on wystarczająco szeroki aby przemieszczały się do niego narządy jamy brzusznej, najczęściej fragment jelita. W przypadku wrodzonego wodniaka jest wąski i zawiera tylko płyn otrzewnowy. Jeżeli płyn gromadzi się wokół jądra mamy do czynienia z wodniakiem jądra, jeżeli w obrębie kanału pachwinowego z wodniakiem powrózka. W trakcie starannego badania lekarskiego można ustalić z którą postacią przetrwałego, otwartego wyrostka pochwowego mamy do czynienia. Chirurgiczne leczenie każdego z tych przypadków polega na zamknięciu uchyłka metodą klasyczną lub laparoskopową.

 
lutego
21
2012
Stulejka czy naturalnie wąski i przyklejony napletek?
Ocena użytkowników: / 28
SłabyŚwietny 

 

Napletek ma postać rękawa skórnego pokrywającego szczyt prącia. Jeżeli jego rozwój jest zakończony , może być on łatwo odsuwany, aż do uwidocznienia całej żołędzi. W okresie niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie pełni funkcję ochronną dla delikatnego ujścia zewnętrznego cewki moczowej. Pojawia się u płodu w pierwszych miesiącach ciąży jako fałd skórny, który rozrasta się od podstawy do szczytu tworzącej się żołędzi, stanowiąc praktycznie jej część. Zrośnięcie tych struktur utrzymuje się do końca ciąży, jednak w późnym jej okresie zaznaczony jest proces wytwarzania naskórka. Pojawiają się ogniska złuszczonych komórek pomiędzy powierzchnią napletka i żołędzi. Po urodzeniu zjawiska  te trwają nadal.

Więcej…
 
października
19
2011
Co to jest zapalenie napletka?
Ocena użytkowników: / 18
SłabyŚwietny 

 

Terminem balanopostitis określane jest zapalenie żołędzi i napletka widywane przede wszystkim u chłopców z nieodsuwalnym napletkiem. Balanitis oznacza zapalenie żołędzi, a postitis zapalenie napletka. Najczęściej tego typu stany zapalne występują u chłopców w wieku 2 – 5 lat po opanowaniu świadomych mikcji. Etiologia jest niejasna i  w wielu przypadkach nie udaje się ustalić przyczyny, chociaż opisywane jest zakażenie, uraz mechaniczny, kontaktowa alergia i podrażnienie. Charakterystyczne jest zaczerwienienie oraz obrzęk obwodowej części prącia i napletka, który często przybiera dość dramatyczną postać. Pojawia się ropny wyciek i dochodzi do rozprzestrzeniania się zapalenia na całą skórę prącia. Może się to wiązać z popuszczaniem moczu, bólem podczas mikcji,  może pojawiać się krwawienie z napletka i owrzodzenie żołędzi. Czasem  może dochodzić do zatrzymania moczu.

Więcej…